Jak vybrat nejlepší krátkodobé cestovní pojištění

Léto a prázdniny jsou hlavní sezónou pro dovolenou nejen v tuzemsku, ale hlavně v zahraničí. Zatímco u nás jsme při úrazu kryti nejen svým životním pojištěním, ale také tím veřejným, ze kterého hradíme veškeré léčebné výlohy v případě úrazu či nemoci, v zahraničí tomu tak není. O to více je udivující, kolik lidí při cestování pojištění vůbec neřeší.

Jeho vyřízení by však mělo být nedílnou součástí každé dovolené, protože v případě zdravotních komplikací v cizí zemi se mohou účty za péči vyšplhat až do řádů milionů. Kromě toho může dobře uzavřená pojistka obsahovat další výhody jako je pojištění zavazadel nebo storna cesty. Na co se při výběru pojištění zaměřit, abychom nakonec „nezplakali nad výdělkem“? Na to se podíváme v následujícím článku.

Pojmy u cestovního pojištění

Abyste dobře rozuměli zaměstnanci pojišťovny a smlouvě samotné, je nutné si před sjednáním objasnit základní pojmy, které rozhodně v rozhovoru zazní. Díky těmto ukazatelům pak lze posoudit plusy a mínusy jednotlivých nabízených variant pojištění a poslouží tak k finálnímu výběru ideální pojistky.

Léčebné výlohy

Tato součást jednorázového cestovního pojištění je jednou z nejdůležitějších. Zahraniční zdravotní péče totiž někdy i mnohonásobně převyšuje cenu péče u nás v České republice. Jen pro srovnání, pokud si u nás vymknete koleno, platíte ze svého pojištění asi 38 tisíc korun. V zahraničí je to přibližně 100 000 korun (částka se samozřejmě liší od cílové destinace). To se tak může nepojištěnému při úrazu či náhlému onemocnění vyžadujícímu hospitalizaci značně vymstít a zajistit zadlužení i na několik let. Ať už si zlomíte ruku, onemocníte úplavicí nebo třeba jen šlápnete na ježka v moři, pojišťovna vše uhradí za vás.

Kvalitní pojištění by mělo obsahovat následující služby: zdravotní ošetření včetně případného převozu do zdravotnického zařízení, výdaje za hospitalizaci, potřebná léčiva a zdravotnický materiál, akutní ošetření u zubního lékaře, zásah záchranných složek, převoz zpět do České republiky a další.

Asistenční služba

Nedílnou součástí cestovního pojištění jsou také asistenční služby. Ty spočívají zejména v bezplatné pomoci po telefonu, kde vám operátorky v českém jazyce sdělí, kde se například nachází nejbližší zdravotnické zařízení, kde seženete potřebné léky, a hlavně – jak vyřešit případnou pojistnou událost. Telefonní číslo na asistenční linku je vždy uvedeno na kartičce, kterou v pojišťovně obdržíte. Lze jej také vyčíst ve smlouvě nebo třeba na internetu. Převážná většina zprostředkovatelů má asistenční linku dostupnou 24 hodin 7 dní v týdnu.

Úrazové pojištění

K základnímu pojištění lze přidat také volitelnou položku úrazové pojištění. To se stejně jako v případě životního pojištění sjednává zejména kvůli trvalým následkům, invaliditě nebo úmrtí. Pozor, každá pojišťovna definuje úraz trochu jinak, společný však je fakt, že úraz musí být způsoben náhlou cizí či vlastní silou, v důsledku které (nezávisle na vůli pojištěného) vznikne poškození na zdraví nebo smrt. Pozor také na poměrně obsáhlý seznam výluk některých pojišťoven. Abychom se však dostali k jádru věci – rozdíl mezi základním pojištěním výloh a úrazovým připojištěním je ten, že v případě úrazu či smrti je finanční kompenzace hrazena přímo pojištěnému nebo jeho pozůstalým.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Dalším připojištěním, které je možné v rámci „cestovka“ sjednat, je pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Při jakékoliv nehodě, která se může přihodit prakticky kdykoliv, se může příjemná dovolená dost prodražit. V případě sjednání této výhody na sebe úhrady za škody přebírá pojišťovna a pojištěný platí pouze minimální částku v rámci spoluúčasti. A na co se vztahuje? Například na úhradě léčebných výloh či bolestného a jiných kompenzací pro poškozeného, úhradu výdajů za poškozený majetek nebo třeba ušlý zisk poškozeného v důsledku sníženého společenského uplatnění. Mezi nejčastěji řešené situace patří například poškození hotelového vybavení nebo srážka dvou lyžařů.

Při této položce je však nesmírně důležité seznámit se s výlukami (tedy případy, na které se pojištění nevztahuje). Mezi ty platí poškození majetku způsobené řízením motorových i nemotorových vozidel, škody způsobené úmyslným jednáním, škody způsobené vlastnictvím a držením zvířat nebo třeba škody způsobené při výkonu povolání. Tyto výluky jsou individuální a každá pojišťovna kryje něco jiného, proto si podmínky dobře pročtěte, protože například pokud máte psa, jistě upřednostníte spíše pojištění, které kryje škody způsobené také zvířetem.

Pojištění zavazadel

Toto připojištění se hodí zejména tehdy, pokud při cestování využíváte hromadnou (autobusovou či leteckou) dopravu. Pojišťovny vám však uhradí i krádež zavazadla z uzamčeného vozu, takže pokud cestujete autem a převážíte dražší věci, je připojištění vhodné také pro vás. Jak již bylo řečeno, pojištění se nevztahuje pouze na ztrátu způsobenou třetí stranou, ale také na krádež. Limity bývají dost vysoké, a to až 50 tisíc. Tato částka obvykle pokryje hodnotu všech věcí v zavazadle a je dostačující. U některých pojišťoven jsou ale limity příliš nízké, zajímejte se proto hlavně o tuto informaci.

Storno cesty

Hotely, cestovní kanceláře, a dokonce i dopravci si za neuskutečnění pobytu či cesty účtují tučná storna a vaše neuskutečněná dovolená vás může stát klidně skoro takovou částku, jako byste doopravdy jeli. V dnešní nejisté době je tedy skvělou volbou připojistit si také storno cesty. To lze provést nejpozději 15 dní před odjezdem, nikoliv na poslední chvíli. Pojištění se vztahuje jak na neuskutečnění zájezdu, tak na předčasné ukončení. Důležitou podmínkou pro vyplacení pojistného je to, že máte závažné důvody pro přerušení či neuskutečnění dovolené. Ty však každá pojišťovna může posuzovat jinak, zajímejte se proto přímo o podmínky daného zprostředkovatele.

Výluky

Co se cestovního pojištění týče, je seznam výluk často pěkně dlouhý. Zejména pak u různých připojištění. A co to výluky jsou? Jedná se o případy, ve kterých může pojišťovna krátit výši pojistného, případně jej nevyplácet vůbec. Jejich seznam najdete vždy v pojistných podmínkách. Ty se oplatí skutečně pročíst. Při řešení pojistné události vždy volejte na asistenční linku a postupujte podle pokynů operátora. To vám zvýší pravděpodobnost, že pojišťovna vše řádně vyplatí.

Mezi nejčastější výluky, se kterými se můžete setkat, patří například konkrétní sporty (hlavně ty extrémní), alkohol, nadmořská výška nebo chronické onemocnění. Problémy s úhradou mohou mít také těhotné ženy.

Limity

Věcí, která může rozhodovat o finálním výběru pojistky, jsou limity. Rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami jsou často markantní. Limity představují nejvyšší možnou hranici pojistného plnění při pojistné události. Vše, co bude třeba uhradit nad jejich rámec, platíte sami. Nižší limity samozřejmě znamenají nižší pojistné, nicméně takto ušetřených pár korun se vám nemusí vyplatit.

Výše limitů také závisí na tom, co máme v plánu v zahraničí dělat. Jestliže jedeme na pochůzky po památkách a obchodech do Itálie, budou určitě nižší, než když pojedeme do Alp lyžovat. Obecně se doporučuje nejméně 1,5 milionu korun v rámci Evropské unie a alespoň 3 miliony při cestování po zbytku světa. Dále pak minimálně 1 milion pro odpovědnost za škody na zdraví a majetku. Lepší je však vždy zvolit limity vyšší, protože pokud byste třeba u zmiňovaného lyžování někomu způsobili doživotní následky úrazem, bude vás to nespíš stát víc než doporučovaný milion.

Vybíráme cestovní pojištění

O výlukách z cestovního pojištění jsme si již něco málo řekli. Nyní se podíváme na ty nejčastější situace, na které se obvykle pojištění nevztahuje, a proto musíme být obzvlášť obezřetní, aby nenastaly. Seznam výluk si můžete přečíst v pojistných podmínkách každé smlouvy.

Časté výluky z cestovního pojištění

Pojistitel nemusí vyplatit pojistné, pokud se událost stala pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek (u pojištěného), vědomým poškozením svého zdraví, vědomým poškozením cizí věci, v důsledku propuknutí válečné události či občanské války, nedodržením zákona v dané zemi, provozováním profesionálního nebo rizikového sportu, nemocemi vzniklými v důsledku vysokohorské nemoci a vykonávání povolání.

Výluky z léčebných výloh

Léčebné výlohy pojistitel neposkytuje v případě, že pojištěný absolvoval vyšetření, které nebylo potřebné k zajištění zdraví či života, při provedení velmi nákladných vyšetření (ta musejí být předem odsouhlasena pojišťovnou). Dále je také zbaven povinnosti hradit pojištění při odkladném ošetření zubů, následcích duševních poruch, preventivních prohlídkách nebo při rehabilitacích a chiropraktických úkonech.

Pojišťovny nevyplácí peníze ani v případech, které souvisejí s již diagnostikovanými nemocemi. Na to by si měli dát pozor zejména chronicky nemocní lidé nebo ti, co jsou čerstvě po úrazu.

Výluky z pojištění odpovědnosti

Mezi časté výluky v rámci pojištění odpovědnosti patří způsobení škody při řízení motorového i nemotorového vozidla, způsobení škody jinými členy domácnosti nebo zvířaty, úmyslné poškození na zdraví či majetku nebo pokud pojistná událost vznikne pod vlivem alkoholu či drog. Většina pojišťoven nevyplácí ani škody způsobené drony.

Nadmořská výška

Při překročení určité výškové hranice se člověk vystavuje riziku zdravotních komplikací. Jinými slovy se tento problém nazývá také „vysokohorská nemoc“. Tato hranice je obvykle 3500 metrů nad mořem, u některých pojišťoven je ale snížena na 3000 m n. m. Pokud se tedy chcete v zahraničí věnovat vysokohorské turistice, počítejte s tím, že případné výdaje si hradíte sami.

Pracovní úraz

Na služební cestu do zahraničí i při práci v jiném státě samozřejmě potřebujete cestovní pojištění také. Nicméně běžné pojištění nepokrývá pracovní úrazy ani jiné úrazy způsobené právě při výkonu povolání. Pro tyto účely však existují speciální pojistky, které tyto případy kryjí.

Extrémní (rizikové) sporty

Mezi běžné sporty patří například plavání, míčové hry, jízda na kole nebo turistika do 3000 m n. m. Pojišťovny je rozlišují od takzvaných sportů extrémních, které nejsou součástí běžné pojistky, nicméně je tu možnost připojištění. Názory pojišťoven na to, co je ještě běžný sport, a co už rizikový, se často dost liší. Obecně se mezi ty rizikové řadí zimní sporty jako je lyžování či snowboarding, horolezectví a turistika nad 3000 m n. m., vodní sporty jako je potápění nebo rafting, sjezdy na horských kolech a cyklocross nebo třeba bojové sporty, bungee jumping nebo paragliding.

Na co si dát pozor

Zde již bylo vše zmíněno, a proto si informace pouze shrneme. Na co si tedy dát při sjednání cestovního pojištění největší pozor?

–          Seznam výluk

–          výše pojistných limitů

–          krytí provozovaných sportů

–          zda dané podmínky platí v cílové destinaci

–          v neposlední řadě také na celkovou cenu pojistného

Pojištění na kartě

Poměrně nezvyklou variantou je možnost cestovního pojištění na platební kartě, kterou poskytují banky. To je buď uhrazeno celoročním poplatkem, nebo je zcela zdarma. Mezi jeho výhody patří jednoznačně ušetření času při vyřizování pojistky, nižší riziko nepojištěnosti (v případě, že zapomenete) a nízká cena. Mezi nevýhody pak můžeme zařadit často nedostatečné krytí a malou flexibilitu co se týče připojištění. 

Pokud máte pojištění ke kartě zdarma, určitě je to výborná služba, která může být v mnohých případech nápomocna, nicméně při delším pobytu s rodinou ji rozhodně doplňte běžnou pojistkou.

Evropské pojištění

V dnešní době již pojišťovny vydávají Evropské průkazy zdravotní pojišťovny. Při jeho předložení v jiné členské zemi bude ošetřující instituce vědět, že pacient je členem EU a jeho ošetření tedy uhradí jeho pojišťovna. To se ale vztahuje pouze na neodkladné a život ohrožující lékařské zákroky. Váš průkaz samozřejmě není platná v celé Evropě, ale pouze ve státech Evropské unie. I ty však mohou mít odlišné podmínky. Výjimkou je pak také Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Covid pojištění

Co se týče onemocnění novým typem koronaviru Covid-19, je krytí pojišťoven při cestovním pojištění omezené. Většina z nich má totiž ve výlukách veškeré epidemie a pandemie, ke kterých lze tuto nemoc bezesporu zařadit. Většina pojišťoven sice deklaruje, že bude hradit veškeré léčebné výlohy, hospitalizace, převozy do nemocnice a další náklady spojené s onemocněním Covid-19 v zahraničí, nicméně nikdo vám nic nezaplatí v případě, že budete muset strávit nějakou dobu v karanténě. Tehdy si ubytování a další výdaje platíte sami. Některé pojišťovny lákají klienty na možnost připojištění storna cesty z důvodu opatření v rámci pandemie, nicméně je dobré se seznámit s přesnými podmínkami této výhody. 

Sending
User Review
0 (0 votes)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *