Co je repatriace a jak probíhá

S pojmem repatriace by se měl blíže seznámit každý, kdo cestuje do zahraničí. A to bez ohledu na to, zda míří na aktivní dovolenou v horách nebo si touží užít nenáročný relaxační pobyt u moře. Zdánlivě obyčejné škobrtnutí nebo nenadálé zdravotní potíže totiž postačují k tomu, aby se doprava zpět do vlasti neuvěřitelně zkomplikovala. A v neposlední řadě také prodražila.

Zdroj: Pexels.com

Repatriace a její význam

Slovo repatriace vychází z latiny a lze je přeložit jako „návrat do vlasti“. A to již napovídá, co je to repatriace. Zjednodušeně se tudíž jedná o transport osoby zpět do vlasti, a to v případě zranění či jiných zdravotních problémů, v tom horším případě pak o převoz ostatků zemřelého.

Časté důvody, kdy je nutná repatriace:

  • Úraz během turistiky či při sportu (např. zlomenina končetiny)
  • Zranění při dopravní nehodě
  • Vážný zdravotní stav po topení se v moři (stejně tak v jezeře, řece apod.)
  • Náhlé zhoršení chronického onemocnění

Až těžko uvěřitelných několik set turistů a cestovatelů ročně si vytáhne pomyslného černého Petra, kdy se do vlasti už nevrátí živí. Důvodem bývá například náhlá srdeční příhoda či mozková mrtvice, již zmíněná dopravní nehoda, utonutí nebo smrtelný úraz. I v takových velice smutných případech je nutné následně řešit repatriaci ze zahraničí.

Průběh repatriace

Repatriace není zdaleka jednoduchý proces, a to ani po administrativní stránce. Vyřešit je třeba nejrůznější povolení podle mezinárodních úmluv a řadu nezbytných úkonů včetně celních formalit a úředních překladů patřičných dokumentů

V případě úmrtí se řeší rovněž úmrtní list a jeho překlad a povolení hygienika, kdy se mimo jiné zjišťuje, zda neměl zemřelý nějakou nebezpečnou a vysoce nakažlivou chorobu.

V případě zranění a zdravotních potíží cestovatele je obvyklá intenzivní komunikace mezi lékaři v dané zahraniční destinaci a revizním lékařem v ČR. Ti řeší s ohledem na zdravotní stav, zda je repatriace vůbec vhodná, případně jakým způsobem by měla proběhnout. Někdy je například žádoucí, aby případná operace nebo léčba proběhla až zpátky ve vlasti. Zvláště tehdy, jestliže se dotyčný nachází v zemi s nepříliš rozvinutým zdravotnictvím, a tudíž mu v zahraničí není možné zajistit adekvátní zdravotní péči.

Způsob převozu do ČR

V zásadě existují dva způsoby, kterými je možné zdravotně indisponovanou osobu nebo ostatky zemřelého dopravit zpět do vlasti.

Zdroj: Pexels.com

Transport pozemní cestou

Ze sousedních zemí, potažmo z celé Evropy je obvykle možné zajistit přepravu sanitním vozem. Samozřejmostí je přítomnost profesionální posádky, obvykle nechybí ani lékař nebo minimálně zdravotní sestra. 

V případě úmrtí probíhá repatriace ostatků speciálním pohřebním vozem, který je uzpůsobený pro přepravu zesnulých na velké vzdálenosti.

Repatriační lety

Odlišné řešení si vyžadují situace, kdy dojde ke zdravotním potížím, zranění nebo bohužel i úmrtí ve vzdálenějších zahraničních destinacích, zejména na jiném kontinentu. Jestliže je nutná repatriace, probíhá v takových případech takřka výhradně letecky.

Podle konkrétní situace se volí jedna z následujících možností:

Běžná letecká linka

Za určitých podmínek je možné využít přepravu běžnou leteckou linkou, a to v ekonomické nebo business třídě

Jestliže se jedná například o zlomeninu dolní končetiny, probíhá transport v leže, kdy nemocný zabere až tři sedadla. Ještě větší nároky na prostor vyžaduje stav, kdy například pacient potřebuje podávání kyslíku nebo je připojen na umělou plicní ventilaci, případně má vážně poraněnou páteř. 

Vždy musí být pochopitelně přítomen také zdravotník.

Speciální repatriační let

Ne vždy je možné použít pro repatriaci běžnou leteckou linku, ale místo ní je třeba vypravit speciální repatriační let. Ten se využívá kupříkladu tehdy, pokud je pacient v přímém ohrožení života a je důležité jej co nejrychleji dopravit zpět do vlasti. Může jít mimo jiné o selhávání vnitřních orgánů, nutnost transplantace či neodkladné operace.

Letecká záchranná služba využívá speciálně vybavené letouny, kde nechybí veškerý potřebný zdravotnický materiál, přístroje pro monitorování životních funkcí, defibrilátor a další zařízení. Těmto letounům se často přezdívá „létající JIPky“.

Není bez zajímavosti, že tyto letouny létají mnohdy v nižší nadmořské výšce oproti standardu. Důvodem je udržení optimálního tlaku vzduchu, což bývá pro nemocného jedním z klíčových parametrů pro přežití. 

Kvalitní cestovní pojištění se vyplatí

Přestože by mělo být cestovní pojištění při zahraničních cestách naprostou samozřejmostí, mnoho lidí jeho význam stále podceňuje. Přestože stačí jediná nešťastná událost a dotyčný může potřebovat právě repatriaci do vlasti. Bez existence pojištění jdou však veškeré výlohy pouze na jeho bedra, přičemž náklady rozhodně nebývají nízké. S výběrem pojištění Vám můžou pomoci srovnávače cestovního pojištění.

Ještě svízelnější situace nastává u úmrtí v zahraničí, kdy zesnulý neuzavřel patřičné cestovní pojištění. Příbuzní zemřelého se tak musí vyrovnávat nejenom s bolestivou ztrátou svého blízkého, ale navíc je čekají značné finanční výdaje, které kromě samotného zařizování pohřbu budou zahrnovat i výdaje na léčení a převoz zesnulého. 

Vždy je proto vhodné mít nejenom adekvátní cestovní pojištění, ale raději si ověřit, že se skutečně vztahuje i na případnou nutnost repatriace. A lze vřele doporučit pohlídat si rovněž limity pojistného plnění, kdy platí, že čím jsou vyšší, tím lépe. V opačném případě je nutné nezřídka značnou část léčebných výloh doplácet ze svého. 

Sending
User Review
5 (1 vote)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *